ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

O nás

Spoločnosť Purum s.r.o. bola založená v roku 1994. Za dobu svojho pôsobenia zaujala významné miesto na trhu nakladania s odpadom sanáciami ekologických zaťažení. Intenzívny rozvoj spoločnosti v uvedených hlavných činnostiach je teraz nasledovaný stabilizáciou v objeme realizovaných objednávok, dosahovaných ekonomických výsledkov aj v oblasti prevádzkovej a personálnej. Purum s.r.o. poskytuje svoje služby celoplošne v rámci Českej republiky a na Slovensku prostrednictvom sesterskej spoločnosti Purum SK s.r.o.
 
Riešením rôznych problémov v oblasti nakladania s odpadom a sanačnými činnosťami získala spoločnosť bohaté odborné skúsenosti. Dnes je partnerom a riady zákazníkov pri riešení otázok komplexného odpadového hospodárstva cez radu priemyslových odvetví. Vďaka týmto skúsenostiam a množstvu realizovaných objednávok prebieha ďalší rozvoj aktivít spoločnosti do oblastí stavebníctva a vodohospodárstva.
 
Kľúčom k úspechu firmy Purum s.r.o. je široká ponuka poskytovaných produktov a ich vysoká úroveň, ktorú oceňujú i najnáročnejší zákazníci. Samozrejmosťou je poskytovanie všetkých podporných služieb, ako je napríklad odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia.
 
Hlavným cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníkov a všetkých ostatných zapojených strán, ku ktorým patria zamestnanci a vlastníci spoločnosti, spolupracujúci dodávatelia a v neposlednom rade tiež orgány štátnej správy a samosprávy.
 
V priebehu roku 2007 prišlo k začleneniu spoločnosti Purum s.r.o. do holdingového koncernu ECOLOGY SERVICES a.s. Úspešnou reštrukturalizáciou bolo zavŕšené úsilie smerujúce k vytvoreniu významného, podnikateľsky silného hráča v oblasti ekologických služieb.


                                                                                                   Daniel Kraft
                                                                               konatel a generálny riaditel spoločnosti