ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Archív noviniek

08-10-2009 Konferencia ENVIRO-MANAGEMENT 2009
Pracovníci Purum s.r.o. a Purum SK s.r.o. sa zúčastnili medzinárodnej odbornej konferencie na širokú tému "Zhodnocovanie odpadov, skládky odpadov a staré ekologické záťaže". Konferencia sa konala na Štrbskom Plese v termíne 6. - 7.10. 2009. Ako najzaujímavejšie témy a prednášky hodnotíme tie, ktoré boli zamerané na problematiku technológií energetického využitia odpadov (najmä prednášky Prof. Ing. Jaroslava Hyžíka, Ph.D., Ing. Aloise Studeniča, Ing. Pavla Bartoša). Fotogaléria z konferencie je k stiahnutiu tu.
 

16-09-2009 Zmena sídla spoločnosti !
Informujeme obchodných partnerov, že spoločnosť Purum s.r.o. dňa 1.9. 2009 zmenila svoje sídlo. Nové sídlo spoločnosti je teraz: Národní 961/25, 110 00 Praha 1. Žiadame Vás preto, aby ste tejto skutočnosti venovali pozornosť a vzali ju na vedomie predovšetkým v oblasti ekonomickej - tj. najmä fakturačnej a zmluvnej. Kontaktná adresa kancelárie pre korešpondenciu zostává rovnaká: Výpadová 1335, 153 00 Praha 5. Ďakujeme za pochopenie!
 

27-04-2009 Získanie dotácie z programu OPPI EKO-ENERGIE
 
 
Názov projektu: Optimalizácia výroby a využitie odpadového tepla, r.č. 3.1 EEDUEO/073
Spoločnosť Purum s.r.o. vykonáva neustálu modernizáciu a rozvoj svojej infraštruktúry a to vždy s ohľadom na najnižšie možné dopady na životní prostredie. V rámci vyššie uvedeného projektu v súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia technológie termického spracovania odpadov v prevádzke Purum s.r.o. v Kolíne. Realizáciou tohto projektu dôjde k lepšiemu využívaniu odpadovej energie, predpokladané energetické úspory sú na úrovni 30 tis. GJ/rok. Na projekt je vydané rozhodnutie MPO o poskytnutí dotácie z Operačného programu Podnikanie a inovácia (OPPI).
 

25-03-2009 Spustenie nových webových stránok
Dovoľujeme si informovať zákazníkov a partnerov spoločnosti, že dnešným dňom dochádza k spusteniu nových webových stránok. Od tejto skutočnosti si sľubujeme, že dôjde k zlepšeniu vzájomnej komunikácie prostredníctvom aktuálneho informovania o dianí v spoločnosti, nových produktoch, realizovaných zákazkách a ostatných záležitostiach, ktoré sa týkajú spoločnosti Purum s.r.o. Súčasne prosíme o pochopenie v prípade akýchkoľvek problémov vzhľadom k tomu, že webové stránky sú stále aktualizované.
 

05-01-2009 Získanie dotácie z programu OPPA
 
           „Praha & EU: Investujeme do vašej budúcnosti“
Názov projektu: Zvyšovanie profesnej adaptability zamestnancov spoločnosti Purum s.r.o., r.č. CZ.2.17/1.1.00/31553
Na základe zámeru vedenia spoločnosti ďalej zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov Purum s.r.o. bola na jeseň roku 2008 podaná žiadosť o dotáciu na profesný rozvoj a vzdelávanie. Táto žiadosť bola podaná v rámci výzvy na financovanie z európskych fondov. Na konci roku 2008 bol tento projekt niekoľkočlennou komisiou vybraný v úzkom výbere.
Cieľom projektu je podporiť komplexný rozvoj zamestnancov prostredníctvom vzdelávania v oblasti mäkkých zručností, doplnené a rozvoj odborných kvalifikácií.
Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci spoločnosti Purum s.r.o. z oblasti
vrcholového managementu divízií spoločnosti, stredného managementu, ekonomického a obchodného oddelenia.
V rámci projektu budú zabezpečené vzdelávacie aktivity pre vyššie uvedené skupiny zamestnancov zamerané do oblasti manažérskych zručností, obchodných zručností, systémov managementu akosti, environmentu podľa ISO 9001, resp. ISO 14001, tímovej spolupráce, anglického jazyka, práce s ICT, problematiky ochrany životného prostredia, ekonomiky a financií, marketingu a nákupných zručností.

Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a rozpočtom hlavného mesta Prahy.