ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Spaľovanie

Pri spaľovaní prebieha nielen obyčajný termický rozklad odpadu, ale vznikajúca energia je súčasne využívaná k výrobe tepelnej a elektrickej energie. Spálením odpadu sa znižuje jeho objem (zhruba 10 až 20 % pôvodného objemu), hmotnosť o približne 70 %. Inertné úbytkové časti nepredstavujú tak už žiadnou "časovanú bombu" pre životné prostredie ako v prípade ukladania odpadov na skládky. Technológie spaľovaní je dnes na takej úrovni, že prípadné záporné ekologické vplivy sú minimalizované. Moderné spaľovne sú vybavené dokonalým systémom čistenia spalín v niekoľko stupňoch, kontinuálnym meraním emisií a technologicky bezpečnou prevádzkou.
 
Spoločnost Purum s.r.o. prevádzkuje spaľovňu nebezpečných odpadov v areáli Paramo v Kolíne. Tu sú zneškodňované predovšetkým pevné, tekuté a pastovité odpady, ktoré nie je možné ďalej recyklovať alebo inak využívať.
 
Spaľovňa Purum s.r.o. je typu KVM 572, je vybavená rotačnou bubnovou pecou Kettenbauer o priemere 1,44 m.S ohľadom na legislatívne požiadavky a najlepšie dostupné techniky je technológia spaľovne Purum priebežne modernizovaná. Purum s.r.o. je členom STEO (Združenie prevádzkovateľov technológií pre ekologické využívanie odpadov v ČR) a CEWEP (Confederation of European Waste - to - Energy Plants). Spoločnosť ďalej  spolupracuje v rámci celej ČR s ďalšími spaľovňami nebezpečných i komunálnych odpadov.
 
Spoločnosť Purum SK s.r.o. využíva spaľovne na základe kontingentných zmlúv s prevádzkovateľmi po celej SR.