ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Sanácie

Sanačné práce a riešenie ekologických záťaží je tradičný obor spoločnosti Purum s.r.o., v ktorom máme dlhodobé skúsenosti. Spoločnosť realizovala radu náročných sanačných a ekologických projektov pre zákazníkov zo štátneho sektoru a súkromých investorov. Sanačné práce najrozmanitejšieho charakteru sú tak jedným z  hlavných produktov Purum s.r.o.. Zaoberáme se jednak veľkými a dlhodobými sanačnými zákazkami v objeme desiatok miliónov Kč, ale vykonávame tiež menšie akcie charakteru havarijných zásahov.
 
Služby v oblasti sanácií zahrňujú kompletný servis podľa charakteru zákazky od úvodného prieskumu znečistenia, vyhodnotenie ekologických rizík, spracovanie projektovej dokumentácie až po vykonanie vlastného sanačného zásahu a zabezpečenie následného monitoringu.
Purum SK s.r.o. naväzuje na now - how svojej materskej spoločnosti, ktoré plne využíva pre svojich zákazníkov s Slovenskej republike.
 
1) Predsanačný prieskum
5) Likvidácia čiernych skládok a nelegálnych skladov chemických látok
2) Sanácia horninového prostredia
6) Zneškodňovanie a sanácia azbestov
3) Sanácia podzemných vôd
7) Revitalizácia a odbahňovanie rybníkov, nádrží a iných vodných diel
4) Demolácia a sanácia objektov