ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Nelegálne skládky a sklady

Nelegálne sklady chemických látok a čierne skládky odpadov sú nelegálnym ukladaním odpadov na nezabezpečených miestach a vznikajú na základe trestnej činnosti jednotlivcov, resp. v dôsledku neriadenej činnosti obyvateľstva. V súčasnosti možno tento problém považovať už za menej akútny v dôsledku efektívnych zmien v relevantných právnych predpisoch (najmä zákonu o odpadoch a súvisiacich vyhláškach) a rýchlemu trestaniu vinníkov.  
 
Z nezabezpečenej čiernej skládke môžu unikať škodlivé či jedovaté látky do ovzdušia, pôdy i vody – môže tak vážne poškodzovať lokálny ekosystém a ohrozovať napr. zdroje pitnej vody pre miestne obyvateľstvo.  Nelegálne sklady chemických látok je nedávny fenomén protiprávneho „podnikania“ organizovaných skupín bez prijatia prípadnej zodpovednosti za škody, ktoré môžu byť spôsobené. V priebehu posledných rokov sa v Slovenskej republike objavilo niekoľko skladov v starých poľnohospodárskych objektoch, kde bolo nájdených niekoľko desiatok ton neriadene uskladnených chemikálií.
 
V rámci činností spoločnosti prichádza pri realizácii najprv k vykonaniu zabezpečenia danej lokality, prieskumu a inventarizácii odpadov. Podľa zistených výsledkov sú navrhnuté  nápravné opatrenia majúce za cieľ elimináciu vzniku možných únikov, vzniku požiaru apod. Podľa individuálneho charakteru dochádza k odstráneniu  protiprávneho stavu, baleniu chemikálií alebo odpadov do prepravných a zhromažďovacích prostriedkov a ich preprave k zneškodneniu.