ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Vodohospodárstvo

Významným odborom činnosti Purum SK s.r.o. je oblasť vodohospodárstva. Tieto činnosti sú realizované v rámci divízie, ktorých oblasť pôsobenia zahrňuje preventívne a havarijné čistenie vonkajšej a vnútornej kanalizácie, ropných a tukových lapolov, vpustí, jímok a šácht. Vykonávame všetky druhy čistení horizontálnych alebo vertikálnych rozvodov tlakovou vodou poprípade frézovacími tryskami. Samozrejmosťou je tak trasovanie a vyhľadávanie kanalizácie vrátane TV monitoringu. Purum s.r.o. v oblasti vodohospodárskych služieb poskytuje v Českej a Slovenskej republike ojedinelú službu – komplexný outsourcing vodohospodárskych zariadení, kde plne nahradíme prevádzkovateľa.