ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Havarijné zásahy

Divízia Vodohospodárstvo nevykonáva len preventívne a pravidelné čistenie kanalizácií, ale tiež rýchle havarijné zásahy. Oblasť činností havarijných zásahov je totožná a ide tiež o komplexné činnosti v rámci vnútorných, vonkajších kanalizácií a súvisiacich technologických zariadení.
 
Medzi hlavné oblasti havarijných zásahov, ktoré vykonávame, možno uviesť:
vnútorná kanalizácia – upchatá kanalizácia z toaliet, umývadiel, vpustí v sprchách, vaní, drezov a výleviek, záchytných jímok, kanálkov, žľabov apod.
 
vonkajšia kanalizácia – mechanicky znečistené a upchané potrubie splaškových odpadových vôd zo sociálnych a gastronomických zariadení, kanálov a žľabov. Havarijné čistenie zvodov dažďových vôd, prečerpávacích, usadzovacích a záchytných nádrží.
 
verejná infraštruktúra a dopravná komunikácia – upchané dažďové a splaškové kanalizačné potrubie, priepuste dažďových vôd pod dopravnými komunikáciami apod.
 
Havarijné zásahy v oblasti vodohospodárstva vykonávame formou hot-line dispečingu.