ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

TV monitoring

V rámci tejto služby vykonáva divízia Vodohospodárstvo revíziu kanalizácie TV kamerou. Účelom je vykonať kompletnú prehliadku kanalizácie a zistenie jeho aktuálneho stavu v rozmedzí veľkosti potrubia od DN 50 mm až DN 1000 mm. Vedľa toho je možné zabezpečiť oválnosť potrubia, presné zameranie a zistenie veľkosti prípadných špár a trhlín pre následné opravy.
 
Výstupom týchto činností je spracovaná technická správa s nákresom vedenej kanalizácie, jednotlivých šácht, vpuste a výpuste, zameranie trhlín a prípadného znečistenia. Súčasťou správy je kvalitný videozáznam na ľubovoľnom dátovom nosiči.
 
Zákazník získava ucelenú informáciu o stave kanalizácie, prehľad a lokalizáciu závad, trhlín alebo drobných prasklín. Súčasne je možné zistiť presné vedenie kanalizačného potrubia a jeho vytrasovanie s určením napojenia a kríženia iných vedení, prípadne identifikáciu čiernych prípojok.
 
Technické parametre
TV monitoring je vykonávaný kamerovými vozidlami so samochodným kamerovým systémom. Vlastný kamerový vozík má otočnú hlavu v rozmedzí 360°, meria spád s presnosťou +/- 1%, s dosiahnutím až 120 bm. Výborná viditeľnosť v kanalizačnom vedení je zabezpečená pomocou niekoľko vysoko výkonných svietiacich diód. Všetky zariadenia TV kamerových vozov sú energeticky nezávislé a možno ich využiť kdekoľvek.