ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Stavby

Spoločnosť Purum SK s.r.o. zabezpečuje stavebný inžiniering v oblasti vykonávania pozemných stavieb a ich rekonštrukcií, pridruženej stavebnej výroby, revitalizácie a odbahňovanie rybníkov, vodných tokov a diel. Tento odbor patrí v súčasnej dobe medzi podporné činnosti spoločnosti a je zámerom vedenia spoločnosti túto oblasť ďalej rozvíjať.
 
Spoločnosť v oblasti stavebníctva pôsobí v týchto oblastiach:
 
1. stavebný dozor a súvisiace technické poradensko - komplexné zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, príp. projektová činnosť pred začatím vlastnej výstavby
 
2. stavebný inžiniering pozemných stavieb a komunikácií - výstavba, rekonštrukcia pozemných stavieb a opravy dopravných a obslužných komunikácií
 
3. pridružená stavebná výroba
 
4. revitalizácia rybníkov a vodných diel - odbahňovanie suchou a mokrou cestou, súvisiaca výstavba a úpravy dočasných objektov (hrádze, drenáže, korytá), zabezpečenie prípadného strojného odvodnenia sedimentu a jeho ďalšieho využitia/zneškodnenia, výstavba a rekonštrukcia objektov v oblasti vodných diel (prepúštiacie objekty, hrádze, usadzovacie nádrže, vedenie dažďových vôd apod.).