Člen skupiny
SK | EN

Druhotné suroviny a cirkulárna ekonomika

Znížite svoje náklady i záťaž na životné prostredie


V rámci našich komplexných služieb v odpadovom hospodárstve uprednostňujeme recykláciu a materiálové využitie odpadu, ktoré sú najekologickejším spôsobom nakladania s odpadmi a jednou z hlavných ciest k trvalo udržiteľnému rozvoju. Naši odborníci vám pomôžu vyhľadať recyklovateľné zložky odpadov vo vašej produkcii, ktoré na našich zariadeniach následne spracujeme. Dosahujeme vysokú vyťaženosť, získané materiály vraciame späť do spracovateľského priemyslu a vy znížite svoje náklady na odpadové hospodárstvo.

Služba zahrňuje

  • Pomoc s recykláciou vo vašej firme
  • Vytvorenie zberných miest
  • Umiestnenie technológie Purum do vašej firmy
  • Odvoz a spracovanie druhotných surovín
  • Cirkulárna ekonomika

Našimi zákazníkmi sú klienti zo spracovateľského priemyslu, logistické centrá či priemyselné spoločnosti.