Člen skupiny
SK | EN

Ekologické poradenstvo

Poradenstvo v oblasti životného prostredia a jeho ochrany


Riešite nejaký problém v oblasti životného prostredia alebo sa potrebujete pripraviť na kontrolu orgánov štátnej správy? Poraďte sa s nami – ponúkame konzultácie i školenia. Máme vlastné školiace centrá alebo za vami kamkoľvek prídeme.

Služba zahrňuje

  • Konzultácie
  • Školenie o nakladaní s odpadmi
  • Školenie o vodnom zákone a vodohospodárstve
  • Školenie o nakladaní s chemickými látkami
  • Školenie ADR a cezhraničnej prepravy odpadov
  • Školenie ohlasovania SEPNO
  • Spracovanie ročného hlásenia o produkcii a nakladania s odpadmi
  • Spracovanie štatistických hlásení