Člen skupiny
SK | EN

Energetické využitie a spaľovanie odpadov

Energetické využitie a spaľovanie odpadov


Pre niektoré druhy odpadov, predovšetkým tie nebezpečné, je ich energetické využitie najbezpečnejšou metódou spracovania a tou najšetrnejšou k životnému prostrediu. Sme odborníkmi na spracovanie tekutých odpadov. Tie prepravujeme k materiálovému a termickému využitiu, počas ktorého produkujeme energetickú paru a elektrickú energiu, ktorá je ďalej využívaná ako alternatívny zdroj energie.

Služba zahrňuje

  • Zabezpečenie transportu odpadov
  • Príjem odpadov v zariadeniach Purum
  • Materiálové a energetické využitie odpadov
  • Alternatívny zdroj energie
  • Výroba alternatívnych palív

Medzi našich partnerov patria spoločnosti z oblasti farmaceutického, chemického a automobilového priemyslu.