Člen skupiny
SK | EN

Komplexné odpadové hospodárstvo

Stačí to vyhodiť – o zvyšok sa postaráme my


Prevezmeme za vás všetku zodpovednosť so spracovaním akéhokoľvek odpadu – ak už ste menšia firma, alebo priemyslový gigant. Zabezpečíme zberné nádoby, ktoré budeme pravidelne vyvážať a dáme vám k rukám kontaktnú osobu, ktorá sa postará o všetku prevádzkovú, legislatívnu i administratívnu činnosť. My sa postaráme o minimalizáciu produkcie odpadu, zvýšíme vám podiel recyklovaných druhotných surovín a vy sa môžete plne venovať svojmu podnikaniu, eliminovať všetky ekologické riziká a ešte dosiahnete značných ziskov v dôsledku úspor materiálu a energie.

Služba zahrňuje

  • Komplexný outsorcing odpadového hospodárstva
  • Vytvorenie zberných miest
  • Zabezpečenie nádob na recykláciu
  • Optimalizácia produkcie odpadov
  • Zvýšenie podielu recyklovateľných odpadov
  • Zabezpečenie logistiky zvozu
  • Spracovanie odpadov
  • Prevzatie všetkej legislatívy a administratívy
  • Minimalizovanie environmentálnych rizík
  • Poradenstvo

Spolupracujeme s významnými zákazníkmi z oblasti elektropriemyslu, výroby farieb, vodohospodárstva a automotive.