Člen skupiny
SK | EN

Recyklácia plastov

Zabezpečujeme komplexnú recykláciu komunálnych a priemyselných plastov

Staráme sa o komplexnú recykláciu komunálnych a priemyselných odpadových plastov. Špecializujeme sa na zmesné plasty, plasty zo žltých kontejnerov, tak i priemyslovo jednodruhové a viacdruhové tvrdé plasty. Fólie, ABS, HDPE, PC/ABS, PC, PE, PET, PMMA, PP, PS a PVC plasty recyklujeme modernými technológiami na vysoko kvalitatívnu plastovú drť, regranuláty a PET vločky, ktoré môžete opätovne využiť vo svojej výrobe. Usilujeme o koncept zero waste a dosahujeme vysokej vyťaženosti. Nezabúdame ani na neúčelne recyklovateľné plasty, ktoré ekologicky spracovávame na tuhé alternatívne palivá, ktoré v českých cementárňach šetria zdroje fosílnych palív a znižujeme tak emisie oxidu uhličitého.


RECYKLÁCIA PET PLASTOV

Recyklujeme PET plasty z komunálneho odpadu na výrobnú surovinu


Odpadové PET plasty veľmi pokrokovými technológiami recyklujeme na výrobnú surovinu PET vločiek, krištáľovo čisté kúsky PET v tvare lupienkov v čo najvyššej možnej kvalite. Spracovávame lisované PET fľaše, drvené PET fľaše a viečka na výsledný produkt PET vločiek mix z farebných fliaš a PET vločky číre. Naše PET vločky sú opätovne využívané ako druhotná surovina najmä v potravinárskom, automobilovom, textilnom, stavebnom a hygienickom priemysle, a to v súlade s princípmi obehového hospodárstva. Vedľajším produktom sú namleté etikety, viečka a drobný PET Fine, ktorý sa ďalej uplatňuje pri výrobe plastových kompostérov, obrubníkov alebo zatrávňovacích systémov.

Služba zahrňuje

 • Recyklácia PET plastov
 • Výroba a predaj PET vločiek
 • Výroba tuhých alternatívnych palív
 • Cirkulárna ekonomika

Spolupracujeme s radou klientov v potravinárskom, automobilovom, textilnom, stavebnom i hygienickom priemysle.RECYKLÁCIA TVRDÝCH PLASTOV

Recyklujeme tvrdé plasty z priemyselného a komunálneho odpadu a vraciame ich späť do výroby

Špecializujeme sa na recykláciu ABS, PC/ABS, PC, PE, PMMA, PP, PS a PVC plastov. Ako jediný v Česku recyklujeme doposiaľ nevyužité plasty z komunálneho odpadu so zamarením na HDPE a PP plasty. S plastami nakladáme komplexne. Staráme sa o ich dopravu, skladovanie, dotrieďovanie, regranuláciu, a následnú kontrolu vzoriek v laboratóriu. Dosahujeme až 99% čistoty regranulovaného plastu a plastovej drte, ktorú vraciame späť do vašej výroby. Vyhovieme požiadavkám na MFI, farbu, plnivá a aditíva. Znížite s nami záťaž na životné prostredie a my vám ušetríme náklady na vstupné materiály vo vašej výrobe.

Služba zahrňuje

 • Poradenstvo vo výrobe plastovej drte
 • Optimalizácia vašej výroby
 • Regranulácia plastov
 • Vrátenie plastov do výroby
 • Cirkulárna ekonomika

Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi plastových automobilových dielov, regionálnymi spoločnosťami i významnými celorepublikovými a zahraničnými partnermi

SPRACOVANIE NEÚČELNE RECYKLOVATEĽNÝCH PLASTOV

Využívame plasty, ktoré nemožno účelne recyklovať, namiesto ich obyčajného skládkovania


Plastové odpady, ktoré nemožno účelne recyklovať a vrátiť späť do obehu, spracovávame na tuhé alternatívne palivá (TAP). Tieto ďalej nevyužiteľné plastové odpady sa podľa platnej legislatívy nemôžu skládkovať a ich využitie ako druh alternatívneho paliva poskytuje rad výhod. Naše TAP splňajú potrebné parametre a stali sa nevyhnutnou náhradou fosílnych palív používaných v českých cementárňach, kde nahrádzajú až 90 % fosílnych palív a znižujú emisie oxidu uhličitého. Využitie alternatívnych palív predstavuje komplexné energetické a materiálové využitie odpadu, kedy nielen energetický obsah, ale i vlastná hmota sú v procese výroby cementu celkom využité.

Služba zahrňuje

 • Spracovanie neúčelne recyklovateľných odpadov
 • Výroba tuhých alternatívnych palív
 • Komplexné energetické a materiálové využitie odpadu

Spolupracujeme s poprednými českými cementárňami, kde naše tuhé alternatívne palivá šetria neobnoviteľné zdroje fosílnych palív.