Člen skupiny
SK | EN

Vodohospodárské služby

Spriechodníme kanalizáciu, vyčistíme nádrže, vykonáme revízie, zabezpečíme prevádzku biologických čistiarní odpadových vôd


Vyčistíme, opravíme a zrevidujeme akúkoľvek kanalizáciu. Posvietime si i tam, kde sa zhromažďujú ropné látky a tukové lapoly – v odlučovačoch ropných látok na parkoviskách i v garážach, nádržiach vo výrobných halách, umývacích linkách osobných a nákladných vozidiel, čistiacich staniciach cestných a železničných cisterien, alebo v odpadových nádržiach a lapoloch kuchynských prevádzok. Vzniknutý odpad spracujeme v našich zariadeniach.
Čistiarne odpadových vôd, kanalizačné a podobné zariadenie sme taktiež schopní vám naprojektovať, postaviť, prevádzkovať, čistiť, vykonávať revízie a zabezpečiť všetky súvisiace legislatívne úlohy.

Služba zahrňuje

  • Čistenie kanalizačných, vodohospodárských a podobných zariadení
  • Čistenie tukových lapolov
  • Čistenie odlučovačov ropných látok
  • Revízia potrubí TV kamerou
  • Projekcia a stavba kanalizačných a podobných zariadení
  • Opravy a úpravy zariadení
  • Non-stop servis

Spolupracujeme s logistickými parkami, priemyselnými areálmi, obchodnými centrami, reštauráciami, mestami, dopravnými podnikmi, technickými službami alebo s čistiarňami odpadnových vôd.