Člen skupiny
SK | EN

Zvoz, zber a výkup odpadov

Zvážame, vykupujeme a recyklujeme odpad

Zvoz, zber a výkup


Poskytujeme zvoz, zber a výkup všetkých druhov odpadov vrátane nebezpečných. Máme vlastnú techniku a odborníkov na správnom mieste. Prídeme za vami kamkoľvek po celej Českej republike a Slovensku a odpad prevezieme do našich zariadení k ekologickému spracovaniu, recykláciu, materiálovému či energetickému využitiu. Disponujeme potrebným technickým a technologickým vybavením pre nakladanie s odpadmi v celej škále katalógu odpadov.

Služba zahrňuje

 • Zvoz, zber a výkup odpadu
 • Triedenie a recyklácia
 • Medziskladovanie ostatných a nebezpečných odpadov
 • Prevzatie odpadov na našich zariadeniach

Spolupracujeme s významnými priemyselnými spoločnostmi z automotive, spracovanie železa, železničnej i cestnej dopravy, chemického priemyslu, výroby a spracovanie plastov, farmaceutickej a potravinárskej výroby.Strediská zberu a výkupu odpadov


Uskladníme, materiálovo a energeticky využijeme, alebo ekologicky zneškodníme akýkoľvek odpad – ak už ho k nám privezete sami, alebo vám s tým pomôžeme. Ako jediný v Českej republike recyklujeme aj technické plyny a tlakové nádoby.

Služba zahrňuje

 • Preprava a prevzatie odpadov
 • Spracovanie a recyklácia
 • Výroba alternatívneho paliva
 • Spracovanie technických plynov a tlakových nádob


Naše služby dlhodobo využívajú významné priemyselné spoločnosti v celej ČR a SK v oblasti výroby automotive, spracovanie železa vrátane povrchových úprav, chemického priemyslu a spracovania chemických látok vrátane plynov, železničnej a cestnej dopravy, výroby a spracovania plastov, farmacie, ale i spoločnosti v oblasti potravinárskej výroby alebo živnostníci.Zdravotnícky odpad


Postaráme sa taktiež o zdravotnícky odpad z nemocníc a daľších zdravotníckych zariadení. Od samotného zhromažďovania, dopravy a dekontaminácie, až po jeho energetické využitie. K tomu zabezpečíme všetku legislativnu činnosť alebo konzultáciu.

Služba zahrňuje

 • Zabezpečenie triediacích nádo
 • Zabezpečenie zberu
 • Transport a spracovanie zdravotníckého odpadu
 • Výroba alternatívneho paliva
 • Zabezpečenie súvisiacej legislativnej činnosti
 • Poradenstvo

Našimi zákazníkmi sú fakultné nemocnice, opatrovateľské domy a ostatné zdravotnícke zariadenia.